Sıcaktan kaynaklanan stres durumunda biyostimulan ile amino asitlerin kullanımının yararları

Mahsul: Maruk
Bölge: İspanya
Ürünler: Aminolom Enzimático 30%
Cuerpo del ensayo

Geçici ya da uzun süreli sıcaklık artışlarının fotosentez, solunum, suyla ilişki, zarın stabilitesi ile ilgili birçok değişikliğe sebep verir ve birincil ve ikincil metabolitlerin seviyesini değiştirir ve bazı durumlarda ani bir hasat veriminde düşüşe sebebiyet verebilir.

Bitkiler bu bahsettiğimiz etkilere karşı koyabilmek için bir çok mekanizmayı işleve sokarlar. Bunlardan bazıları zarın stabilitesinin korunması, eriyenlerin biriktirilmesi/ düzeltilmesi, termik şokla bağlantılı protein sentezi ve oksitleyici maddeleri yok eden enzimlerin sentezi gibi.

Amino asitlerin dışardan uygulanması ozmotik proseslerin korunmasını sağlar, bitkinin iklime alışmasına ya da sıcaktan kaynaklanan strese tolerans göstermesine yardımcı olur. Bu da verim, bitkinin hayatta kalması ve tarımsal üretim için çok önemlidir.

Bu sebeple ürünümüz Aminolom Enzimático 30%’u marulda yüksek sıcaklık kaynaklı stres koşullarında, yapraktan uygulayarak değerlendirmek istedik. Geçen süre sonunda uygulama yapılan ve stres altında kalan bitkileri uygulama yapılmayan bitkilere göre daha canlı, daha sağlıklı, daha büyük ve kısa sürede yukarıya doğru büyümelerini gerçekleştirmiş olarak gözlemliyoruz.

Aminolom Enzimático 30% içeği,  sıcaktan kaynaklı stres durumunda yaşanan morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal değişimleri minimize eden termo-koruyucu özelliği sayesinde bitkilerin korunmasında çok önemli bir rol oynar.

Fotoğraflar

Lechuga

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×