Kontrol edilen koşullarda, farklı biyoaktivatörlerin domates üzerinde etkileri

Mahsul: Domates
Bölge: Alicante – İspanya
Ürünler: Nobrico Enraizante – Lombrico Mol 75 – Aminolom Floración – Lombrico Growth Regulator – Aminolom Maduración – Aminolom Calcio
Cuerpo del ensayo

Biyoaktivatörlerin etkilerini değerlendirmek için, Alicante Üniversitesi seralarında, domates bitkisi üzerinde, Agronomi ve Biyokimya bölümünün yürüttüğü bir deneme gerçekleştirildi. Bu denemede Alfredo Iñesta  biyoaktivatörlerinin (Nobrico Enraizante y Lombrico Mol-75, haftalık uygulama) sulama yoluyla ve ayrıca Aminolom Floración, Lombrico Growth Regulator, Aminolom Maduración ve Aminolom Calcio ürünlerinin yapraktan kullanıldığı bir program uygulandı. Kontrolde ise standard bir uygulama vardı.

Deneme boyunca değerlendirilen tüm parametrelere bakarak aşağıdaki sonuçları elde ediyoruz:

Tablo 1: Sonuçlar

Kontrol Kontrol Alfredo Iñesta Alfredo Iñesta
Prom. Dstd Prom. Dstd % Incremento
Taze kök ağırlığı (g) 170 37 208 58 22.35
Kuru kök ağırlığı (g) 20 5 30 5 50.00
Havadaki gövde uzunlığu (cm) 319 19 326 24 2.19
Klorofil (mg/Kg mf) 1.2 0.1 1.4 0.2 16.67
Veri (Kg/planta) 5 1 6 1 20.00

Kontrol edilen koşullarda biyoaktivatörlerin uygulanması döngü sonunda bitkinin klorofil içeriğinin %16 artmasına neden oluyor ve bu da fotosentez ve hücrelerin metabolik sentezlerinin artmasına sebep oluyor. Ayrıca onuncu daldan son domatesler toplandığında bitkinin uzunluğunun kontrole göre % 2.19, taze kök ağırlığının %22.35 ve kuru kök ağırlığının %50 oranında  arttığını gözlemliyoruz. İkincil köklerin varlığı ( fotoğrafa bakınız) biyoaktivatörlerin yapısal gelişime, özellikle köke etkilerini gösteriyor. Tüm parametrelere bakılıp değerlendirme yapıldığında verimin kontrole göre %20 arttığını görebiliyoruz. Tüm bu sonuçlar Alfredo Iñesta biyoaktivatörlerinin uygulanmasının büyüme, bitkisel gelişme, canlılık ve verim üzerinde olumlu etkilere sebep olduğunu gösteriyor.

Fotoğraflar

ensayo 7.1

Imagen #: a) Üniversitenin serası, b) sulama sistemi, saksı ve taban (vermiculita y perlita 1:1), C) gelişmiş ve entutorados domatesler.

ensayo 7.2

ensayo 7.3

Imagen #: Raíces de tomate, izquierda testigo, derecha Alfredo Iñesta.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×