ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

ENTEGRE YÖNETİM
SİSTEMİ POLİTİKASI

GRUPO IÑESTA gübre ve diğer tarım ve bahçecilikte kullanılan özel ürünlerin tasarımı, üretimi ve satışını yapan bir firma olarak, yönetim şekli olarak ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 standartlarına temel alan entegre kalite, çevre ve iş riskleri önlenmesi modelini uygulamaktadır. Amacımız ise sürekli gelişim ve iyileşme sayesinde müşteri memnuniyetini sağlamak, çevreyi koruyarak ve çalışanlarımızın karşılaşabilecekleri riskleri önleyerek, servis kalitemiz, çevreye ve çalışana verdiğimiz değer ile sektörde öncü bir kurum haline gelmektir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

KALİTE

Sunduğumuz hizmetlerin kalitesi çevrenin korunması ve işçi sağlığı ve güvenliğiyle bağlantılır.

İŞ RİSKLERİNİN ENGELLENMESİ

Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı için alınan önlemlerin etkinliği için tüm imkanlarımızı kullanır, bu bağlamda tüm hiyararşik yapı içinde bu önlemleri faaliyetlerimizin ve kararlarımızın bir parçası haline getiririz.

TEDARİKÇİLER VE İŞBİRLİKÇİLER

Tedarikçilerimizi ve çalıştığımız taşeron firmaları da kalite, çevre koruması ve iş risklerinin engellenmesi taahhütümüze entegre ederiz.

PERSONEL

Personelimizi kalite, çevre koruması ve iş kazası engelleme gibi çok önemli hususlarda formasyon, iletişim, aktif katılım ve ekip çalışması yoluyla güçlendirmek.

MÜŞTERİLER

Müşterinin ihtiyaçlarına cevap vermek ve memnuniyetini sağlamak. Ancak bu şekilde varolan ilişkiler devam edebilir ve yeni müşterilere ulaşılınabilir.

MEVCUT DÜZENLEMELER

Mevcut düzenlemelere uyulacağı taahhütünü yerine getirmek.

ÇEVRE KORUMA

Doğayı ve çevreyi korumak için enerji ve su kullanımının azaltılması ve optimize edilmesini, ayrıca her hangi bir çevre kirlenmesini engellemek, azaltmak ve ortadan kaldırmayı taahhüt ediyoruz.

İLETiŞİM

İhtiyaç ve beklentilere adapte olabilmek adına devamlı ve etkin, müşterilerle, hedef kitle  ve çalışanlarla iç ve dış iletişimi  sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde müşterilerin ve ilgili kişilerin memnuniyet seviyesinden haberdar olabiliriz.

GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×
GRUPO IÑESTA

×